PRP Tedavisi

PRP Tedavisi

PRP tedavisi omuz döndürücü kılıf yaralanma ve problemleri, tenisçi-golfçü dirseği, aşil tendiniti, kuadriseps ve patellar tendinit, adduktor tendinit, topuk dikeni,  biseps yaralanmaları gibi hastalıklarda kullanılmaktadır. Menisküs problemlerinde ve diz kireçlenme, kıkırdak lezyonlarında da kullanılmakla birlikte etkisi tartışmalıdır. Sonuçları yeterli ölçüde destek görmese de, bu alanda da kullanılmaya devam edilmektedir. 

Hastanın kendi kanının ayrıştırılarak yine kendi dokusuna enjeksiyonu uygulaması olduğu için allerjik reaksiyon beklenmez. Ancak uygulama ile bölgede enflamasyon meydana geleceği için, şişme hafif ağrı gibi şikayetler beklenebilir.

Nasıl Uygulanır?

  • Hastadan damar yolu ile 30-60 mililitre venöz kan alınır.
  • Alınan kan santrifüj tüpüne konulur. 10-15 dakika santrifüjlenir.
  • Kit’e göre değişmek kaydı ile önce enjektörle serum alınır, daha sonra trombositler alınır. Az bir miktar serum trombositlerle karıştırılır.
  • Uygulama bölgesi temizlenir. Hastalıklı bölgeye materyel enjekte edilir.
  • Sonrasında özel bir önleme gerek yoktur.
  • Bu uygulama öncesi anti-enflamatuvar ilaçlar 5-7 gün kesilmeli, kortizon kullanımına ara verilmelidir.
  • Hastada uygulama bölgesinde enfeksiyon veya cilt lezyonu ile  sistemik enfeksiyon hastalığı veya vücut direncini düşüren hastalıklar ve kanama problemleri  olmamalıdır.

Moda ve yaygın bir uygulama olmasına karşılık; Yapılan yayınlarda,  sonuçların lokal kortizon uygulaması ile benzer olduğu ifade edilmektedir. Özellikle kronik tendinit gibi problemlerde umut verici olmakla birlikte tedavi sonuçları konusunda daha fazla araştırmalara gerek duyulmaktadır.  Ancak bir tedavi alternatifi olarak kullanılması, her durumda mucize sonuçlar beklenmemesi  gerekir.