Kemik Tümörleri

Kemik Tümörleri

Kemik dokusunda meydana gelen tümörlerdir. Kemik tümörleri genel olarak iki şekilde ortaya çıkarlar:

 A-Kemik dokusunun kendisinden köken alan tümörler (birincil kemik tümörü)

 B- Başka bir organ kanserinin kemiğe sıçraması sebebiyle ortaya çıkanlar (ikincil kemik tümörleri; kemik metastazları)

Kemiğin Birincil (Primer) Tümörleri

Kemiğin birincil tümörleri de 2’ye ayrılırlar;

1-Benign (selim, iyi huylu) tümörler

2-Malign (habis, kötü huylu) tümörler

Benign (iyi huylu) Kemik Tümörleri, genellikle çocukluk çağında oluşan ve her zaman bulgu vermeyen tümörlerdir. Kemiğin yapısını zayıflattıklarında ağrı ve şişliğe sebep olurlar. Bu tip iyi huylu tümörlerin ilk doktora başvuru şekli genelde, basit bir hareketle oluşmuş kırıklardır. Biz hekimler bu kırıklara “Patolojik Kırık” adını veriyoruz. Henüz kırık oluşmamış iyi huylu kemik tümörlerini kırık oluşmadan önce ameliyat etmek ve o bölgeyi sağlamlaştırmak gerekmedir. Bazı iyi huylu kemik tümörleri kırık riski taşımazlar ancak çok şiddetli ağrı sebep olurlar. Bu tür durumlarda da tümörü çıkarmak tek tedavi yöntemidir.

Malign (kötü huylu) Kemik Tümörleri, Kemik dokusundan köken alan, tuttuğu kemik dokuyu hasarlandıran ve kemiğin dışına çıkabilen tümörlerdir. Bu tür kötü huylu tümörler vücudun başka organlarına sıçrama (metastaz yapabilirler). Ana tedavi prensibi tümörün ameliyatla tamamının çıkartılmasıdır. Tümör tipine göre ameliyat öncesi ve/veya ameliyat sonrası ek (adjuvan) tedavi gerekebilmektedir.

Kemiğin İkincil (sekonder) Malign Tümörleri

Bu tümörler başka bir organın malign (kötü huylu)  tümörlerinin kemiğe sıçraması sonucu oluşurlar. Bu tür tümörlere örnek meme, akciğer, böbrek ve tiroid kanserleridir. Kemiğe metastaz olduğunda zamanla artan, istirahat ile bile geçmeyen bir ağrı meydana gelir. Bunun sebebi kemiğin ana yapısının tümörlü hücreler ile bozulmasıdır. Böyle bir şikayet ortaya çıktığında mutlaka direk grafisi (röntgen) çekilmelidir. Bu tür tümörlerde tedavinin ilk amacı hastanın kemiğinin sağlamlığını sağlarken, aynı zamanda o bölgedeki tüm