Kemik Kanseri

Kemik Kanseri

Tümör kelimesi Latinceden köken alır ve “şişlik” anlamına gelir. Vücudumuzda daha önce var olmayan yeni oluşmuş kitleler normal oluşumlar değildir. Kökeni ne olursa olsun, bu konuyla özel olarak ilgilenen hekimler tarafından muayene edilmelidir.

            Tümörler (şişlikler) iyi huylu (benign) ve kötü huylu (malign) olarak 2’ye ayrılırlar.

  1. İyi huylu tümörler büyüyüp yakınındaki dokulara zarar verebilseler de hayatımızı direk olarak tehdit edebilecek potansiyele sahip değillerdir.
  2. Kötü huylu tümörler hem etrafındaki anatomik yapılara zarar verebilirler hem de vücudun çeşitli organlarına sıçrayarak (metastaz) hayatımızı tehdit edebilirler.